Windows Azure      EasyCloud - 教會雲端網站服務中心


           
教會代禱

主題: 20240620禱告會    日期: 2024/06/20 開啟: 點選    
簡介: 20240620禱告會
 
主題: 20240613禱告會    日期: 2024/06/13 開啟: 點選    
簡介: 20240613禱告會
 
主題: 20240606禱告會    日期: 2024/06/06 開啟: 點選    
簡介: 20240606禱告會
 

所有歷史資料:
日期主題連結
2024/06/2020240620禱告會開啟
2024/06/1320240613禱告會開啟
2024/06/0620240606禱告會開啟
2024/05/3020240530禱告會開啟
2024/05/2320240523禱告會開啟
2024/05/1620240516禱告會開啟
2024/05/0920240509禱告會開啟
2024/05/0220240502禱告會開啟
2024/04/2520240425禱告會開啟
2024/04/1820240418禱告會開啟
12345678910...

 

2023特會影音

主日崇拜線上直播

講道MP3

教會週報

週四線上禱告會

教育中心

教會消息

教會代禱

內湖信友堂影音信息

信息摘要及默想經文

中華基督教長老會 內湖信友堂 台北市成功路四段346號B1 Tel:(02)8792-9734 Fax:(02)8791-7664 Email:hyfpcnh@gmail.com